in development
7 MEI: ‘VAN FREE STYLE BOKSEN TOT KAMERMUZIEK’ MAY 7: ‘FREE STYLE BOXING TO CHAMBER MUSIC’
   ‘Wilhelminapark 125 jaar’ biedt u zes informele ‘POP-UP KUNSTMANIFESTATIES’ aan op zes zondagmiddagen in dit prachtige park dat 125 jaar bestaat. Ongedwongen ontmoetingen rondom kunst in de publieke ruimte. Een kleinschalig spontaan treffen met telkens vier of vijf kunstenaars uit diverse disciplines, kunst, theater, dans, muziek, poëzie, performances, enzovoorts. Bekende en onbekende kunstenaars, jong en oud, door de wol geverfd of nog op ontdekkingsreis. U kunt rondwandelen en zich laten verrassen. Veel plezier!    ‘Wilhelminapark 125 years’ offers you six informal ‘POP-UP ART MANIFESTATIONS’ on six Sunday afternoons in this beautiful park that has existed for 125 years. Casual encounters around art in the public space. A small-scale spontaneous encounter with four or five artists from various disciplines, art, theatre, dance, music, poetry, performances, and so on. Known and unknown artists, young and old, dyed in the wool or still on a journey of discovery. You can walk around and be surprised. Have fun!
   Jan Doms ‘In conTro di boxe’ met Jason Suen (danser/bokser) en Juliane Schreiber (kleding) in een speciale outdoor-versie van deze multidisciplinaire performance. Van 12:00 tot 17:00 free style boxing voor het publiek! Om 15:00 en 16:00 uitvoering performances.    Jan Doms 'In conTro di boxe' with Jason Suen (dancer/boxer) and Juliane Schreiber (clothing) in a special outdoor version of this multidisciplinary performance. From 12:00 to 17:00 free style boxing for the public! At 15:00 and 16:00 performance performances.
   Ferran Bach (E) ‘Levende gedichtenbundel’, adopteer een gedicht en word onderdeel van een levende bundel. U bent welkom om kennis te maken met zijn poëzie in het Nederlands en Catalaans. Wellicht wilt u een gedicht adopteren door het uit het hoofd te leren? Ja toch?    Ferran Bach (E) ‘Living collection of poems’, adopt a poem and become part of a living collection. You are welcome to get acquainted with his poetry in Dutch and Catalan. Perhaps you would like to adopt a poem by learning it by heart? Right?
   Ellen Rijk ‘Cuisine Espagnol’, een maaltijd uit wat men toevallig voorhanden heeft. Ellen gaat voor de pop-up in het Wilhelminapark een nieuwe installatie maken uit diverse werken die zij in haar atelier op voorraad heeft liggen. Voor iedereen verrassend, ook voor haarzelf.    Ellen Rijk ‘Cuisine Espagnol’, a meal from what one happens to have available. Ellen will make a new installation for the pop-up in the Wilhelminapark from various works that she has in stock in her studio. Surprising for everyone, including herself.
   Nuno Silva (P) en Hannah Koob (D) ‘Uan Duo’ (2021) is een veelzijdig kamermuziekensemble. Dit saxofoonduo, deel uitmakend van de kleurrijke en levendige Nederlandse klassieke muziekscene, komt naar het park om hun passie voor muziek met u te delen.    Nuno Silva (P) and Hannah Koob (D) ‘Uan Duo’ (2021) is a versatile chamber music ensemble. Part of the colorful and vibrant Dutch classical music scene, this saxophone duo comes to the park to share their passion for music with you.
   Wijnand van Lieshout met de expositie ‘L’Érotique du Regard’ in het Metropolitan Museum aan de Stedekestraat 15. Deze nog steeds elke nacht actieve nestor (83 jaar) van de lokale kunstwereld laat zijn recente enigmatsche werelden zien. Kortom de Kunst van het Kijken.    Wijnand van Lieshout with the exhibition ‘L'Érotique du Regard’ in the Metropolitan Museum at Stedekestraat 15. This doyen (83 years old) of the local art world, who is still active every night, shows his recent enigmatic worlds. In short, the Art of Looking
< MAY/JUNE 2023   POP-UP KUNSTMANIFESTATIES WILHELMINAPARK 125 JAAR
METROPOLITAN MUSEUM | TILBURG +31 (0)13 5358041 | post©metropolitanmuseum.nl
  POP-UP JUNE 2023 >
fotoreportage fotoreportage fotoreportage overview POPUPPOPUP fotoreportage flyer
popup popup popup popup popup popup popup