METROPOLITAN MUSEUM
Petra Jacobs
5 years

   Vijf jaar ‘Metropolitan Museum | Tilburg’! Op 1 maart 2018 begonnen we ermee, aanvankelijk als spontaan initiatief om het eigen werk van Sjon Brands te vertonen, vanaf oktober 2018 vroegen we andere kunstenaars om hun werk in onze tien ramen aan de Stedekestraat in Tilburg te laten zien. Dat laatste was veel dankbaarder, wij hebben er erg veel plezier aan beleefd. En we hopen hier nog lang mee door te kunnen gaan.

   Wie waren dat allemaal? Abd Alkader Abd Alwahed, Martijn de Boer, Monique van den Boomen, Sjon Brands, John Dohmen, Ulrike Doszmann, Neeltje Drijfhout, Janine Hendriks, Maria van der Heyden, Ad van Iersel, Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna, Hans Innemee, Petra Jacobs, Walter Kerkhofs, Rudi Klumpkens, Carin de Kok, Wim Kol, John Körmeling, Ivo van Leeuwen, Jeroen de Leijer, Wijnand van Lieshout, HoiShan Mak, Niels Mud, Sander Neijnens, Arjan Onderdenwijngaard, Kim Pattiruhu, Marianne Peijnenburg, Martin Peulen, Ellen Rijk, Jonaske de Ruiter, Marjolein Schalk, Ro-nalt Schrauwen, Moniek Smeets, Ine van Son, Milian van Stokkum, Nick J Swarth, Antoine Timmermans, Ans Verdijk, Maarten de Vletter, Stephan de Weert, Hanneke Wetzer, Tine van de Weyer, Niko de Wit en Maurice van Zandbergen passeerden de revue. Heel erg bedankt!

   Mocht u belangstelling hebben om in ons te museum te exposeren, neem gerust contact met ons op! Sjon Brands en Dorith van der Lee.

Metropolitan Museum

   Five years ‘Metropolitan Museum | Tilburg’! We started it on March 1, 2018, initially as a spontaneous initiative to show Sjon Brands' own work, from October 2018 we asked other artists to show their work in our ten windows on the Stedekestraat in Tilburg. The latter was much more rewarding, we enjoyed it very much. And we hope to continue this for a long time.

   Who were they all? Abd Alkader Abd Alwahed, Martijn de Boer, Monique van den Boomen, Sjon Brands, John Dohmen, Ulrike Doszmann, Neeltje Drijfhout, Janine Hendriks, Maria van der Heyden, Ad van Iersel, Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna, Hans Innemee, Petra Jacobs, Walter Kerkhofs, Rudi Klumpkens, Carin de Kok, Wim Kol, John Körmeling, Ivo van Leeuwen, Jeroen de Leijer, Wijnand van Lieshout, HoiShan Mak, Niels Mud, Sander Neijnens, Arjan Onderdenwijngaard, Kim Pattiruhu, Marianne Peijnenburg, Martin Peulen, Ellen Rijk, Jonaske de Ruiter, Marjolein Schalk, Ro-nalt Schrauwen, Moniek Smeets, Ine van Son, Milian van Stokkum, Nick J Swarth, Antoine Timmermans, Ans Verdijk, Maarten de Vletter, Stephan de Weert, Hanneke Wetzer, Tine van de Weyer, Niko de Wit and Maurice van Zandbergen passed in review. Thank you very much!

  If you are interested in exhibiting in our museum, please do not hesitate to contact us! Sjon Brands and Dorith van der Lee.

MMT
 
[terug] METROPOLITAN MUSEUM | TILBURG
window exhibitions/raamtentoonstellingen | 15 Stedekestraat | 5041DM Tilburg | Netherlands
+31 (0)13 5358041 | postİmetropolitanmuseum.nl
[back]