METROPOLITAN MUSEUM
in development
Tilburg.com
15 september 2022
Tilburg.com
New Gierbergen International
September 1st, 2022
NGC
press release
September 1st, 2022

P R E S S   R E L E A S E

exhibition

UNIVERSITY OF GIERSBERGEN

PROF. MAURICE VAN ZANDBERGEN
IR. LYUDMILA VLADIMIROVNA ILJINITSJNA

‘L O V L A B’

‘Metropolitan Museum Tilburg’ | Stedekestraat 15 | 5041DM Tilburg
Friday September 16 to Sunday December 31, 2022

   “Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power.” wrote Oscar Wilde. "Of course we can turn that around," thought an eccentric professor at the famous ‘University of Giersbergen’, “if we now provide the world with enough 'sexual energy', we will give humanity its power again!” And so Van Zandbergen got to work.

   His ‘XRGY Research Center’ at the university was passionately committed to collecting, researching, and massively disseminating ‘sexual energy’. In particular, his groundbreaking invention, the production of ‘erotic mass’ from slugs, finally brought his life goal within reach: “The survival of humanity and the improvement of the quality of life on earth.” In other words, the rescue of our world from Giersbergen!

   The exhibition ‘LOVLAB’ shows you the rather extravagant instruments of the laboratory, some results of research and experiments, the very latest prototypes ‘energy throwers’ and of course also a look at the stocks of ‘sexual energy’ and ‘erotic mass’. In addition, the ‘LovLab’ would like to invite you to donate some energy or, if necessary, have it contributed. At your own risk, yes. Prof. dr. Maurice Van Zandbergen and assistant ir. Lyudmila Vladimirovna Ilyinichna are ready: “Don't hesitate, we would like to welcome you!”

   Exhibition ‘LOVLAB’ in the ‘Metropolitan Museum Tilburg’, from September 16 to December 31, 2022, window exhibitions Stedekestraat 15, open daily, day and night, admission free.

-/-

‘LOVLAB’
University of Giersbergen

September 16 to December 31, 2022
daily, day and night, free entry

‘Metropolitan Museum | Tilburg’
Stedekestraat 15, 5041DM Tilburg
phone: 013 5358041 / 06 20325030

email: post@metropolitanmuseum.nl
website: www.metropolitanmuseum.nl

logbook ‘XRGY’: www.sjonbrands.nl/xrgy

appendix 2 persfoto’s (3840x2560 px)

 

uitnodiging
1 september 2022
‘LOVLAB’
‘Universiteit van Giersbergen’ logboek ‘XRGY Research Center’
1 september 2022

XRGY

persfoto’s
1 september 2022
LobLab
LovLab
logbook XRGY Research Center
September 1st, 2022
xrgy
 
 
Nieuw Gierbergense Courant
17 september 2022
NGC
Nieuw Gierbergense Courant
1 september 2022
NGC
persbericht
1 september 2022

P E R S B E R I C H T

tentoonstelling

UNIVERSITEIT VAN GIERSBERGEN

PROF. MAURICE VAN ZANDBERGEN
IR. LYUDMILA VLADIMIROVNA ILJINITSJNA

‘L O V L A B’

‘Metropolitan Museum Tilburg’ | Stedekestraat 15 | 5041DM Tilburg
vrijdag 16 september t/m zondag 31 december 2022

   “Alles in de wereld draait om seks, behalve seks. Seks draait om macht.” schreef Oscar Wilde. “Dat kunnen we natuurlijk ook omdraaien,” dacht een excentrieke professor aan de befaamde ‘Universiteit van Giersbergen’, “als we de wereld nu van voldoende ‘seksuele energie’ voorzien geven we de mensheid weer haar macht in handen!” En dus ging Van Zandbergen aan de slag.

   Zijn ‘XRGY Research Center’ aan de universiteit legde zich geestdriftig toe op het verzamelen, onderzoeken en massaal verspreiden van ‘seksuele energie’. Vooral zijn grensverleggende uitvinding, de productie van ‘erotische massa’ uit naaktslakken, bracht zijn levensdoel eindelijk binnen handbereik: “Het voortbestaan van de mensheid en het verbeteren van de kwaliteit van het leven op aarde.” Oftewel de redding van onze wereld vanuit Giersbergen!

   De tentoonstelling ‘LOVLAB’ toont u de nogal extravagante instrumenten van het laboratorium, wat resultaten van onderzoeken en experimenten, de allernieuwste prototypes ‘energiewerpers’ en natuurlijk ook een kijkje in de voorraden ‘seksuele energie’ en ‘erotische massa’. Daarnaast nodigt het ‘LovLab’ u graag uit om wat energie te doneren òf eventueel, indien nodig, te laten inbrengen. Op eigen risico, dat wel. Prof. Maurice Van Zandbergen en assistente ir. Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna staan er klaar voor: “Aarzel niet, wij heten u van harte welkom!”

   Expositie ‘LOVLAB’ in het ‘Metropolitan Museum Tilburg’, van 16 september t/m 31 december 2022, raamtentoonstellingen Stedekestraat 15, dagelijks dag en nacht geopend, toegang vrij.

-/-

‘LOVLAB’
Universiteit van Giersbergen

16 september t/m 31 december 2022
dagelijks, dag en nacht, toegang vrij

‘Metropolitan Museum | Tilburg’
Stedekestraat 15, 5041DM Tilburg
telefoon: 013 5358041 / 06 20325030

email: post@metropolitanmuseum.nl
website: www.metropolitanmuseum.nl

logboek ‘XRGY’: www.sjonbrands.nl/xrgy

bijlage 2 persfoto’s (3840x2560 px)

Nieuw Gierbergense Courant
19 augustus 2022
NGC
 
[TERUG] METROPOLITAN MUSEUM | TILBURG
window exhibitions/raamtentoonstellingen | 15 Stedekestraat | 5041DM Tilburg | Netherlands
+31 (0)13 5358041 | postİmetropolitanmuseum.nl
[BACK]